Šiwův memoriál

07.10.2017 08:00

V závodu pořádaném na památku Jana KRAUSE – Šiwy, mají družiny skautů a skautek i šestky vlčat a světlušek příležitost si vyzkoušet svoji šikovnost, obratnost a fyzickou zdatnost!

 

Závod se uskuteční dne 7. 10. 2017 v okolí Domečku u Sv. Jiří na Doubravce. Vlčata a světlušky soutěží na značené trati dlouhé cca 3 - 4km. Skauti a skautky vyhledávají stanoviště dle mapy a obíhají je v libovolném pořadí.