Krmení ptáčků 21.12. 2013

21.01.2014 11:27

Již tradičně jsme se sešli v tento předvánoční čas, abychom se společně podívali na naše tábořiště a při této příležitosti tam nechali i nějaké dobroty pro ptáčky. Sešli jsme se v hojném počtu a to i přes to, že jsme museli všichni vstávat časně ráno, abychom stihli vlak v 6:35. Počasí nám vyšlo, nebyla ani moc velká zima, a zřejmě i pro to byla při dobrovolném koupání překvapivě vysoká účast (pro některé to byla dokonce prví zimní koupací zkušenost). Po osvěžení v Úterském potoce jsme si ještě stihli opéct buřty, ohřát se u ohně a nechat pár laskomin pro zvířátka. Pak následovala už jen cesta zpět do Bezdružic a vlakem do Plzně. Koupání bylo skvělé, a tak i bez sněhu byla výprava vydařená.